O společnosti Desoutter Industrial Tools

O společnosti Desoutter Industrial Tools


Společnost Desoutter je vaším poskytovatelem řešení v oblasti elektrického a pneumatického nářadí, která jsou dostupná z jediného zdroje a která zahrnují široký rozsah montážních a výrobních postupů v průmyslových odvětvích výroby motorových vozidel a letecké techniky.